BESCHRIJVENDE STATISTIEK

H00 Inleiding

H01 Basiselementen

 H02 Centrummaten

H03 Spreiding

H04 Bewerken van je data

H05 Associatiematen op nominaal niveau

H06 Associatiematen op ordinaal niveau

H07 Tabelsplitsing

H08 Associatiematen op interval en ratio niveau

H09 Associatiematen: tot slot (variantie-analyse)

H10 Schaalconstructie

H11 Formules, literatuur, register